HAKEMUS

Säätiö ilmoittaa vuosittain paikallislehdissä ajankohdan, jolloin projektiavustuksia voidaan hakea. Projektiavustusten jako ja myöntäminen keskittyy syksyyn, mutta avustushakemuksia voidaan toimittaa hallituksen käsiteltäväksi ympäri vuoden.

Ohjeita hakijalle:

  • sama hakija ja/tai samaan tarkoitukseen voi hakea yhtä avustusta
  • puutteellisesti tai epäselvästi täytetty hakemus voidaan hylätä,
  • avustus annetaan pääasiassa kohdeapurahana. Avustus voidaan myöntää yhdistyksille, järjestöille sekä yksityisille henkilöille. Yksityisille henkilöille avustusta voidaan myöntää vain joka toinen vuosi,
  • avustusta ei myönnetä esim. jo tehdyille projektille, ammattiyhdistys- tai puoluepoliittiselle toiminnalle, vakinaiselle päivähoito- tai koulutoiminnalle (luokkaretket, leirikoulut) eikä varsinaisena opintotukena opiskelijoillle. Sitä ei myönnetä myöskään ulkomaanmatkoihin eikä henkilökohtaisiiin harrastuksiin,
  • avustuksen vastaanottaja sitoutuu pyydettäessä antamaan selonteon varojen käytöstä, sekä pyydettäessä antamaan taloudellisen selvityksen,
  • jos selvitystä saadun avustuksen käytöstä ei anneta, sitoutuu hakija palauttamaan jo myönnetyn avustuksen.

Avustuksen saajalle ilmoitetaan kirjeitse tai sähköpostitse myönnetystä avustuksesta. Ilmoitus lähetetään myös niille, joille ei myönnetä avustusta.

Avustushakemus tulee tehdä alla olevalla lomakkeella. Tulosta lomake ja toimita avustushakemus allekirjoitettuna paperiversiona osoitteella: Karjaan-Pohjan Säästöpankkisäätiö, c/o Aktia Pankki, Kauppiaankatu 10, 10300 Karjaa

Tulosta hakemus

Hakemukseen